Azərbaycan Avropa Hərəkatının rəsmi vebsaytı

  • AVROPA 

    – BƏŞƏRİ DƏYƏRLƏRİN ÜMUMİ ADI

Vətənimiz Azərbaycanda aydınlanmanın əsasını qoyan Mirzə Fətəli Axundov, Cəlil
Məmmədquluzadə
, Həsən bəy Zərdabi, dövlətçiliyimizin memarı olan Məmməd Əmin
Rəsulzadə
, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, ideoloji intibahın yaradıcıları
Əhməd bəy Ağaoğlu, Nəsib bəy Yusifbəyli, Əli bəy Hüseynzadə irsinin davamı olan
və müasir dövlətimizin konsepsiyasında əks olunan Avrointeqrasiyanı idealımız seçdik.
Biz çağdaş dünyada sivil, humanist, insanmərkəzçi dəyərlərin ümumi adı və başlanğıc
nöqtəsi kimi Avropanı qəbul edir, vətəndaşlarımızın qabaqcıl prinsiplərlə yaşaması üçün
çalışırıq.

Hörmətlə,
Ramin Hacılı
Azərbaycan Avropa Hərəkatının Prezidenti

Bəyanatlar Son xəbər və tədbirlər

Press-reliz

“İlin səfirliyi” seçildi “Azərbaycanlılar ən çox hara gedir?”

23 dekabr saat 14:00-da “Park İnn” otelinin Füzuli zalında Azərbaycan Avropa Hərəkatının təşkilatçılığı ilə tədbir...

24 Dekabr 2016

Ətraflı